بيمارستان شهدا زیراب
۱۴۰۱ شنبه ۲۹ مرداد
br ENGLISH
معرفي بيمارستان

مشخصات بيمارستان شهداي زيراب


مساحت كل زمين: 30000مترمربع ،زيربناء كل ساختمان: 7760 مترمربع  ،مساحت كل بخش ها و واحدهاي درماني(فعال وغيرفعال):4375 مترمربع مساحت كل قسمت هاي اداري وپشتيباني:2360 مترمربع  و تعداد تخت مصوب:60تخت مي باشد

تاريخچه تشكيل بيمارستان شهداي زيراب:

اين بيمارستان ابتدا در سال 1363 در يك طبقه احداث و به صورت درمانگاه شبانه  روزي به بهره برداري رسيد و بعد در سال 1366 به صورت بيمارستان 40 تخت خوابي بازسازي شد و سپس بيمارستان ديگري در كنار بيمارستان  قبلي  با مساحتي  حدود  1000متر مريع در 3 طبقه  احداث  شد كه در بهمن 1381  با داشتن چهار بخش : داخلي جراحي عمومي اطفال زنان و زايمان مورد بهره برداري قرار گرفت . اين بيمارستان در حال حاضر  از امكانات  پاراكلينيكي (‌ آزمايشگاه راديولوژي سونوگرافي سي تي اسكن داروخانه شبانه روزي - و فيزيوتراپي ) برخوردار است. همچنين  داراي 60 تخت خواب مصوب و فعال مي باشد .

آدرس دقيق پستي: مازندران- سوادكوه- زيراب- خيابان آزادي بيمارستان شهداي زيراب

 

 
 

1398/10/26
Powered by DorsaPortal