بيمارستان شهدا زیراب
۱۴۰۱ شنبه ۲۹ مرداد
br ENGLISH
معرفي واحد

 

اهم اقدامات این واحد :
 

· نصب وراه اندازی سیستمهای کامپیوتری بیمارستان

· مشارکت درراه اندازی شبکه های کامپیوتری باهماهنگی مرکزITدانشگاه

· بازدید دوره ای ازرایانه های بیمارستان

· انجام تنظیمات مربوط به شبکه جهت اتصال به اینترنت باهماهنگی مرکز IT دانشگاه

· آموزش و راهنمایی پرسنل جهت رفع مشکلات سخت افزاری ونرم افزاری

· پیشنهاد مشخصات تجهیزات شبکه مورد نیازبا هماهنگی مرکزITدانشگاه

· همکاری درنصب و راه اندازی و آموزش نرم افزارهای مربوط به حوزه خود

· تهیه برنامه آموزشی برای کارکنان مربوط به واحد خود و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه

· همکاری در مطالعه و ارزیابی فعالیتها و سیستمها و روشهای موجود و ارائه پیشنهادات اصلاحی در جهت نیل به اهداف سازمانی

· عیب یابی شبکه LANواحد مربوطه و رفع عیوب با هماهنگی مرکز IT دانشگاه

· نصب آنتی ویروس و انجام تنظیمات شبکه جهت اتصال به اینترنت و شبکه با هماهنگی مرکز IT دانشگاه

· تست و تأیید طرحهای شبکهLAN واحد مربوطه

· نظارت بر امنیت شبکه در واحد مربوط

· کارشناسی فنی در تهیه نرم افزار برای واحد مربوطه وارائه گزارش مکتوب زیر نظرمرکز IT دانشگاه

· ارائه مشاوره جهت استفاده از تجهیزات جدید

· کارشناسی و نظارت بر کارکرد فنی نرم افزارهای واحد مربوطه

· رفع اشکالات کاربران اتوماسیون اداری

· نصب واصلاح ویندوز رایانه های واحد مربوطه و انجام تنظیمات مربوطه و سایر برنامه های کاربردی مور دنیاز

· آموزش کاربران جدید اتوماسیون اداری

· مدیریت و پشتیبانی از سیستم HISکه شامل موارد ذیل می گردد:

· آموزش استفاده از سیستم به کاربران واحدها

· رفع اشکالات کاربران در ثبت اطلاعات

· انجام تعاریف سیستم شامل تعریف کاربران، تعریف بیمه ها به همراه جزئیات بیمه ای، تعریف اقدامات و ...

· بررسی فرایندهای سیستم و ارائه راهکار مناسب

1399/10/03
Powered by DorsaPortal