بيمارستان شهدا زیراب
۱۴۰۰ دوشنبه ۳ آبان
br ENGLISH
راديولوژي
 
 مسئول بخش : صفورا طالبي
 
تلفن داخلي : 239

 
در اين بخش گرافي هاي ساده، پرتابل، سونوگرافي هاي ساده و داپلر تخصصي براي بيماران بستري و سرپايي انجام مي گيرد
 
 
 

1395/10/13
Powered by DorsaPortal