بيمارستان شهدا زیراب
۱۴۰۱ شنبه ۲۹ مرداد
br ENGLISH
تجهيزات پزشكي

بهاره خليل نژاد
 
كارشناس مهندسي پزشكي
 
شرح وظايف:
- نظارت بر كارگزوههاي تعميرات تجهيزات پزشكي و كارگاه هاي مربوط
- رسيدگي به امور مربوط به تجهيزات پزشكي و تهيه برنامه هاي تعميراتي و راه اندازي
- جمع آوري اطلاعات لازم در زمينه نگهداري، تعمير و تهيه لوازم ماشين آلات و دستگاه هاي پزشكي
- نصب و راه اندازي تجهيزات پزشكي براساس استانداردهاي تعيين شده
- آموزش چگونگي تعمير و نگهداري لوازم و ماشين آلات پزشكي به تكنسين هاي تعمير تجهيزات پزشكي
- پيگيري جهت انجام پروژه ها و رفع مشكلات مربوط به تجهيزات پزشكي
- انجام تحقيقات نظري و عملي پيرامون بهبود كيفيت، نگهداري و تعمير لوازم و ماشين آلات پزشكي
- نظارت بر تهيه قطعات يدكي دستگاه هاي پزشكي و نصب آنها
- نظارت بر بررسي پيشنهادات ارجاع شده مربوط به استانداردهاي وسايل و لوازم و دستگاههاي پزشكي
- تهيه طرح هاي تجهيزاتي مراكز درماني
- تهيه گزارشات فني مربوط به تجهيزات پزشكي
- انجام ساير امور مربوط ئر زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق
1398/11/01
Powered by DorsaPortal