واحد ترجمان و تبادل دانش
۱۴۰۱ شنبه ۲۹ مرداد
br ENGLISH
سومین کارگاه نقد و داوری مقالات سومین کارگاه نقد و داوری مقالات
پنجشنبه پنجم اسفند ماه سومین کارگاه نقد و داوری مقالات برگزار می شود
1400/12/03
برگزاری چهارمین نشست شورای پژوهشی برگزاری چهارمین نشست شورای پژوهشی
چهارمین نشست شورای پژوهشی برگزار شد.
1400/05/03
مقاله جدید مقاله جدید
Comparing the Facial Emotion Recognition in Opioid Antecedent Subjects and Mixed Opioid-methamphetamine Antecedent Subjects under Methadone Maintenance Therapy with Control Group-A Retrospective Cohort Study
1400/05/03
مقاله جدید مقاله جدید
Title: Evaluation of the Efficacy and Safety of Pregabalin as an Adjuvant to Antipsychotics in Patients with Chronic Schizophrenia: A Six-Week Pilot Double-Blind Placebo-Controlled Trial
1400/05/03
مقاله جدید مقاله جدید
Postpartum Depressed Women in COVID-19 Pandemic Quarantine
1400/05/03
Powered by DorsaPortal