بيمارستان شهدا زیراب
۱۴۰۱ شنبه ۲۹ مرداد
br ENGLISH
برنامه درمانگاه بیمارستان شهدای زیراب برنامه درمانگاه بیمارستان شهدای زیراب
کلینیک ویژه شهدای زیراب
1401/03/26
انتصاب دکتر الهام افضلیان به ریاست بیمارستان شهدای زیراب انتصاب دکتر الهام افضلیان به ریاست بیمارستان شهدای زیراب
انتصاب دکتر الهام افضلیان به ریاست بیمارستان شهدای زیراب
1401/03/21
مشاغل خطرناك مشاغل خطرناك
با مطالعه نزديك به 1000 نوع حرفه ، 15 شغل پرخطر در تمام دنيـا شناخته شده است كه 6 حرفه بطور مستقيم مربوط به امور بهداشتي و درماني است
1398/10/25
بيمارستان شهداء زيراب
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal