بيمارستان شهدا زیراب
۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن
br ENGLISH
تاریخ: 1395/10/14 تعداد بازدید: 325
بيمارستان شهداي زيراب سوادكوه؛ خدمات محدود براي انبوه بيماران
بيمارستان شهداي زيراب سوادكوه؛ خدمات محدود براي انبوه بيماران/پاسخ رييس بيمارستان

وجود امكانات اوليه بهداشتي و درماني در هر جامعه‌اي از ضرورت‌هاست. ضرورتي كه نقص در آن مشكلاتي را پديد مي‌آورد كه گاهي غيرقابل جبران خواهد بود. امكانات بهداشتي و درماني يعني اهميت دادن به سلامت افراد جامعه. وقتي افراد يك جامعه از سلامت جسماني برخوردار نباشند، سلامت روحي نيز نخواهند داشت و در نتيجه ابعاد مختلف زندگي اجتماعي تحت تاثير قرار گرفته و ناهنجاري‌هايي پديد مي‌آيد.

با توجه به اهميت بهداشت و درمان، كمبود امكانات در اين زمينه قابل پذيرش نيست.

تنها بيمارستان سوادكوه يعني بيمارستان شهداي زيراب، با وجود زير پوشش قرار دادن منطقه سوادكوه و قرار داشتن در محور پرترافيك و حادثه‌خيز با كمبود‌هايي روبه‌رو است كه اين كمبودها تاثير مستقيمي در چگونگي ارائه خدمات به مردم دارد.

كمبود امكانات منجر شده پزشكان متخصص تمايلي به كار در اين بيمارستان را نداشته باشند، چرا كه امكانات و تجهيزات لازم كار خود را در اختيار ندارند و در نتيجه دسترسي نداشتن به پزشك متخصص در شاخه‌هاي مختلف پزشكي بيماران براي درمان به شهرهاي مجاور مراجعه مي‌كنند.

بيمارستان محروم

بيمارستان شهداي زيراب به نوعي قرباني محروميت و بي‌توجهي مسئولان شده است و بازندگان اصلي اين محروميت هم مردم هستند. در كنار مشكلاتي كه مردم منطقه به دليل كمبود امكانات پزشكي و درماني در اين بيمارستان با آن روبه‌رو هستند، قرار گرفتن در محور پرحادثه كه معمولا تصادفات جاده‌اي زيادي در آن رخ مي‌دهد سمت ديگر ماجراست.

مجروحان تصادفي كه به اين بيمارستان آورده مي‌شوند معمولا به دليل كمبود امكانات پزشكي لازم به شهرهاي مجاور اعزام مي‌شوند. حتي بودند كساني كه همين كمبود امكانات منجر به مشكلاتي براي آنها شده است.

اعزام بيماران به شهرهاي همسايه

قصه اعزام تنها شامل حال بيماران تصادفي نيست، بلكه بسياري از بيماران كه وضع مطلوبي ندارند به دليل كمبود تجهيزات لازم پزشكي از سر ناچاري به شهر ديگر فرستاده مي‌شوند. با وجود اين‌كه متخصص داخلي و جراحي در بيمارستان زيراب حضور دارند، حضور نداشتن متخصصان ديگر، مردم را با مشكلاتي روبه‌رو كرده است.

طبق بررسي‌هاي صورت گرفته تقريبا بيشتر مردم از كيفيت ارائه خدمات درماني و حضور نداشتن پزشكان متخصص در بيمارستان شهداي زيراب، رضايت چنداني ندارند.

حضور نداشتن هميشگي متخصص اطفال و متخصص زنان به صورت روزانه در بيمارستان نيز از دلايل نارضايتي مراجعه‌كنندگان به اين بيمارستان است.

جاي خالي پزشك زنان

اين در حالي است كه حضور متخصص زنان به ويژه براي خانم‌هاي باردار اهميت زيادي دارد و اگر روزي خانم بارداري نياز فوري به متخصص مربوطه داشته باشد، حضور نداشتن پزشك مورد نظر در آن روز در بيمارستان مي‌تواند خطراتي را براي بيمار به دنبال داشته باشد.

به گفته يكي از پرستاران بيمارستان شهدا مدتي پيش خانم بارداري دچار وضع اورژانسي شده بود و به دليل اين‌كه در آن روز متخصص زنان در بيمارستان حضور نداشت مجبور به اعزام بيمار به شهر ديگر شدند. البته پيش از اعزام نيز كادر پرستاري اقدام‌هاي اوليه اورژانسي را براي نجات جان بيمار انجام دادند تا هنگام رسيدن به بيمارستان شهر ديگر اتفاق ناگواري پيش نيايد.

مجهز نبودن به دستگاه‌هاي اساسي تشخيصي

نبود تجهيزات لازم باعث شده دو مورد اساسي در بيمارستان زيراب وجود نداشته باشد. به دليل مجهز نبودن به دستگاه اكو و آنژيوگرافي، اين بيمارستان متخصص قلب ندارد. دستگاه سي‌تي‌اسكن اين بيمارستان هم به روز و قابل استفاده نيست. در حالي كه به دليل آمار بالاي تصادفات جاده‌اي در محور سوادكوه وجود اين دستگاه يكي از ضروريات است. اما دستگاه كنوني قديمي است و امكان استفاده از آن وجود ندارد. بنابراين مصدومان تصادف‌ها حتي براي سي‌تي‌اسكن نيز بايد به شهر ديگري اعزام شوند.

علاوه بر سي‌تي‌اسكن، وقتي بيمار به متخصص داخلي يا پزشك ديگري در اين بيمارستان مراجعه ‌كند اگر پزشك آندوسكوپي و اكو را مورد نياز بداند، بيمار ناچار است به  ساري، قائمشهر يا بابل برود و دوباره به پزشك خود در زيراب رجوع كند كه علاوه بر دشواري راه، بر تشديد بيماري، طولاني شدن زمان تشخيص و آغاز درمان سردرگمي بيماران مي‌افزايد.

يك بيمارستان؛ يك آمبولانس!

كمبود آمبولانس مشكل ديگر اين بيمارستان است. يكي از پرستاران بيمارستان شهداي زيراب در اين باره گفت: بيمارستان يك آمبولانس دارد. اگر هم زماني نياز به آمبولانس ديگري باشد ما مجبوريم از 115 درخواست كنيم كه 50درصد پاسخ مثبت دريافت مي‌كنيم، چرا كه در مواقعي كه ترافيك كاري دارند به ويژه در تعطيلات نمي‌توانند آمبولانس در اختيار ما قرار دهند.

او افزود: ما در بيمارستان با كمبود نيروي پرستاري هم روبه‌رو هستيم و اين باعث مي‌شود شيفت‌هاي كاري بيشتري داشته باشيم. كمبود امكانات هم داريم كه باعث شده متخصص قلب و مغز و اعصاب نداشته باشيم. اگرچه پس از ايجاد طرح تحول سلامت و افزودن تخت كمي تغيير وضع داشتيم، ولي نيازهاي اساسي رفع نشده و ما هنوز كمبود دستگاه نوار قلب داريم.

شرايط سخت كار پرستاران در بيمارستان

اين پرستار گفت: استاندارد كار پرستاري هم رعايت نمي‌شود. پرستار به دليل حساسيت كاري بيشتر از 8 ساعت نبايد كار كند.

از طرفي محل زندگي پرستار با بيمارستاني كه در آن خدمت مي‌كند بايد يكي باشد. در واقع پرستار بايد در كمترين زمان خودش را به بيمارستان برساند. ولي ما بايد مسافت طولاني را طي كنيم و گاهي نيز در ترافيك چند ساعته بمانيم تا خود را به بيمارستان و محل كارمان برسانيم. همين موارد باعث مي‌شود ميزان بازدهي كاهش يابد. نمي‌توان از پرستار خسته‌اي كه در ترافيك مانده بهترين حالت ارائه خدمت را انتظار داشت.

درواقع كمبود تجهيزات لازم پزشكي، حضور نداشتن پزشكان متخصص در شاخه‌هاي مختلف، كمبود آمبولانس، مشكلات كادر پرستاري و مواردي از اين قبيل باعث شده تنها بيمارستان سوادكوه معناي واقعي يك بيمارستان را نداشته باشد.  اگرچه نماي ظاهري آن ساختمان يك بيمارستان را نشان مي‌دهد ولي درون اين ساختمان پر از كمبودهايي است كه قابليت‌هاي يك مركز بهداشتي و درماني را ندارد.

 

ضريب اشغال تخت‌هاي بيمارستان شهدا بالاست

با توجه به برخي نارضايتي‌ها در خصوص كمبودهاي موجود در بيمارستان شهداي زيراب، عده‌اي معتقدند تلاش‌هاي انجام شده از سوي مسئولان اين بيمارستان با وجود محدوديت‌هايي كه ديده مي‌شود جاي قدرداني دارد.

رئيس بيمارستان شهداي زيراب در گفت‌وگو با همشهري درباره كمبودهاي اين بيمارستان  به ويژه آمبولانس گفت: در بيمارستان شهداي زيراب يك دستگاه آمبولانس با تجهيزات كامل ICU داريم. ولي چون بيمارستان جنرال است و گاهي اوقات نياز مي‌شود بعضي بيماران را براي مشاوره‌هاي تخصصي يا تكميل فرايند درمان به شهرهاي ديگر اعزام كنيم، نياز به 2 آمبولانس داريم. در اين مواقع اورژانس 115شهرستان با ما همكاري لازم را دارد. ولي در اين خصوص ما قبلا درخواست‌هايي ارائه داده‌ايم، نشست‌هايي با استاندار و فرماندار و همچنين رئيس دانشگاه علوم پزشكي داشته‌ايم و مشكل را مطرح كرده‌ايم.

دكتر «بهرام عادلاني» افزود: در آخرين نشست كه با حضور رئيس شبكه بهداشت، شهرداران دو شهر زيراب و پل‌سفيد و مسئولين شهري صورت گرفت، دكتر جان‌بابايي قول دادند يك دستگاه آمبولانس مجهز در اختيار بيمارستان قرار دهند. ظاهراً هنوز دانشگاه، آمبولانس را تحويل نگرفته‌اند به همين دليل به ما تحويل نداده‌اند. ولي با اين حال خللي در خدمت‌رساني به مردم ايجاد نشده است. حتي در تصادف اتوبوس سال گذشته كه 20 كشته داشت، 25 آمبولانس هم‌زمان از مناطق مختلف كمك‌رساني كردند كه نشان مي‌دهد در شرايط بحراني هم نياز به آمبولانس را برطرف كرده‌ايم.

وي يكي از دلايل حضور نيافتن متخصصان شاخه‌هاي مختلف پزشكي از جمله قلب و مغز و اعصاب را جنرال بودن بيمارستان برشمرد و اظهار كرد: نياز اساسي يك بيمارستان جنرال بخش‌هاي اصلي جراحي، زنان، اطفال، داخلي و عفوني است كه در بيمارستان زيراب وجود دارد. اين‌طور نيست، بگوييم به اين علت متخصص نداريم كه تجهيزات وجود ندارد، بلكه تجهيزات نمي‌آوريم، چون متخصص نداريم. از طرفي برخي نيروهاي متخصص تمايل به كار در بيمارستان دولتي را ندارند. ولي برنامه آينده ما اين است متخصصان در اين بيمارستان مشغول به كار شوند.

مثل متخصص قلب كه طبيعتاً پس از حضورش تجهيزات اكو و تست ورزش را هم مي‌آوريم. ولي فعلا تعداد متخصصاني كه دانشگاه در اختيار دارد كفاف نمي‌دهد. حتي ما در بخش‌هاي اصلي هم برخي اوقات با مشكل حضور متخصص مورد نياز روبه‌رو هستيم. برنامه‌مان اين است كه دست‌كم در بخش‌هاي جنرال مشكلي نداشته باشيم.

اين مسئول  ياداوري كرد: در اين خصوص درخواست‌هايي داشتيم، ولي وقتي در بيمارستان‌هاي بزرگ‌تر در شهرهاي ديگر هم مشكل حضور متخصص داريم، قطعا پاسخي در خصوص نيروي مورد نياز در اين زمينه داده نمي‌شود. اميدواريم پس از پايان پروژه درمانگاه تخصصي بتوانيم دست‌كم يك يا 2 روز در هفته به‌طور پاره‌وقت از خدمات متخصصان بهره بگيريم.

رئيس بيمارستان شهداي زيراب درباره حضور نيروي متخصص زنان نيز گفت: اولويت نخست دانشگاه علوم پزشكي مازندران در اين زمينه اختصاص پزشك متخصص به بيمارستان شهداي زيراب است. نخستين متخصصي كه آمد براي‌ ما فرستادند. در حال حاضر متخصص از آمل مي‌آيد و در صورت حضور نداشتن ايشان هم ماماي باتجربه داريم. در مواقع پرخطر حتي اگر لازم باشد با امداد هوايي بيمار را اعزام مي‌كنيم. ولي واقعيت اين است كه ممكن است طي ماه در بخش متخصص زنان 4 يا 5 روز دچار مشكل باشيم.

عادلاني با اشاره به اين‌كه بيمارستان شهداي زيراب جنرال گريد يك مثبت -درجه بالا- است، ولي نمي‌توان آن را با بيمارستان‌هاي درجه يك دنيا مقايسه كرد، گفت: فقط بحث تجهيزات را نبايد مطرح كرد، در بخش تاسيسات هم بايد به وضع بيمارستان توجه شود. تاسيسات بيمارستان مربوط به 15سال گذشته است كه ما سعي داريم اين بخش را هم به‌روز كنيم. در 2سالي كه حضور دارم 5/1 ميليارد تومان صرف نوسازي زايشگاه، اورژانس، ICU، بهسازي سرويس بهداشتي، داخلي، تالاسمي و موارد ديگر كرديم كه تجهيزات مورد نياز از طريق دانشگاه و بيمارستان خريداري شد. خوشبختانه در حال حاضر بيمارستان وضع بدي ندارد كه در آينده ايده‌آل‌تر هم خواهد شد.

عادلاني دليل استفاده نكردن از دستگاه سي‌تي‌اسكن را مسائل اداري مربوط به دانشگاه علوم پزشكي كه از حوزه مسئوليت وي خارج است عنوان كرد و گفت: دستگاه سي‌تي‌اسكن كه در بيمارستان وجود دارد، دستگاه سينگل اسلايف اسپايرال است كه جزو پيشرفته‌ترين دستگاه‌ها به شمار مي‌رود و محصول شركت ويننس آلمان است. اما مشكل مربوط به خدمات پس از نصب است. شركتي كه دستگاه را آورده با دانشگاه مشكل خدمات پس از نصب دارد كه خود رياست دانشگاه و مسئولان دانشگاه پيگير هستند تا خدمات پس از نصب را از شركت بگيرند يا اگر بتوانند دستگاه را تعويض كنند. بر خلاف تصور موجود در بين مردم، اين دستگاه دست دوم و مستهلك نيست و اتفاقا از نظر فني قابليت بسيار بالايي دارد.

وي در باره پرستاران غيربومي نيز گفت: سياست كلي دانشگاه علوم پزشكي در استخدام، جذب نيروي بومي است. ولي بايد نيروي بومي وجود داشته باشد تا جذب كنيم. حتي رايزني هم كرديم نيروهاي بومي را كه در شهرهاي ديگر بودند به سوادكوه منتقل كنيم.

دكتر عادلاني در باره نارضايتي برخي مردم در خصوص كمبود امكانات و تجهيزات پزشكي در بيمارستان اظهار كرد: اگر رضايت نباشد ضريب اشغال تخت بايد پايين باشد، در حالي كه در بخش داخلي و عفوني بالاي صددرصد و اطفال در مواقعي كه پزشك داريم بالاي 70درصد ضريب اشغال داريم. تعداد جراحي‌ها، بستري‌ها و ويزيت‌هاي سرپايي به صورتي است كه مراجعه‌كنندگان يعني مردم منطقه از خدمات بيمارستان رضايت دارند.

رئيس بيمارستان شهداي زيراب گفت: ممكن است در باره كيفيت غذا بگويند وضع مناسب نيست يا تجهيزات كم است، ولي ما براي بيماران تجهيزات داريم. دليل مراجعه به خاطر استيصال يا اين‌كه نمي‌توانند جاي ديگر بروند نيست، بلكه به خاطر خدمات ارائه شده است. اگر وضع بيمار به گونه‌اي باشد كه تشخيص دهيم در شهر ديگر نجات مي‌يابد وظيفه انساني است كه براي نجات جان بيمار اعزام را انجام دهيم و همين كار را هم مي‌كنيم

 
.

بيمارستان شهداي زيراب سوادكوه؛ خدمات محدود براي انبوه بيماران
Powered by DorsaPortal